MXnet
 • jQuery
 • Linux
 • MongoDB
 • Django
 • Magento
 • Wordpress
 • PHP
 • MySQL
 • Debian
 • AWS
 • Amazon
 • EC2
 • SQS
 • SimpleDB
 • CSS3
 • HTML5

Ogłoszenie 1/2011:

2/Listopad/2011

W związku z podpisaniem umowy o realizację projektu pod tytułem "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej serwisu internetowego Getso poprzez wdrożenie systemu integrującego współpracę B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2, firma MXnet Sławomir Olszyński poszukuje zewnętrznej firmy o profilu informatyczno-programistycznym, która podejmie się realizacji następującego zamówienia: Stworzenie systemu informatycznego integrującego przepływ informacji pomiędzy MXnet Sławomir Olszyński a partnerami biznesowymi.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
MXnet Sławomir Olszyński, ul. Prószkowska 11/24, 45-710 Opole

po uprzednim kontakcie e-mail: solszynski@mxnet.info bądź telefonicznym (+48) 77 543 03 46 oraz podpisaniu "Umowy o zachowaniu poufności".

Termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2011 r. godz. 8:30.

Do pobrania:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w Waszą przyszłość.